เข้าสู่ระบบ        หน้าหลัก
      บริการต่างๆ
  ตารางการสอนของอาจารย์
  ตารางการใช้ห้อง
  ปฏิทินการศึกษา
  หลักสูตรการศึกษา
  ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน

 

 

ตารางการสอนของอาจารย์
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
ตารางเรียน/ ตารางสอน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
 
ศูนย์ ประเภทนักศึกษา
อาคาร
ห้องเรียน
 
 
คาบ 1 2 3 4 พักกลางวัน 5 6 7 8 9
วัน/เวลา
จันทร์                  
อังคาร                  
พุธ              
พฤหัสบดี                  
ศุกร์                  
 
 
วิธีใช้งาน
    1. เลือกศูนย์ ที่ต้องการ
    2. เลือกประเภทนักศึกษาที่ต้องการ
    3. เลือกอาคาร และห้องเรียนที่ต้องการ
    4. โปรแกรมจะแสดงช่วงเวลาในตาราง ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยนำเม้าส์ชี้บนเส้นที่แสดงในตาราง