ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบรับสมัครสอบ Exit eXam Computer มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รหัสผู้ใช้  : 
รหัสผ่าน  : 
 
 
ตารางสอบประจำเดือน ธันวาคม 2562


อา.

จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


หมายเหตุ

สีเขียว  : วันที่เปิดรับสมัคร

วันพุธ  : เวลา 13.00 - 15.00 น.

วันพฤหัส/ศุกร์  : เวลา 16.30 - 18.00 น.

อาทิตย์  : เวลา 09.00 - 11.00 น.

 

  กำหนดการรับสมัครและวันสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์

   
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1200

FB : ศูนย์คอมพิวเตอร์ MCRU