ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบรับสมัครสอบ Exit eXam Computer มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รหัสผู้ใช้  : 
รหัสผ่าน  : 
 
   
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
46 ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1200

FB : ศูนย์คอมพิวเตอร์ MCRU